Ημερομηνία

22 Οκτωβρίου 2023
@10:30 π.μ.

Τοποθεσία

Ο.Α.Κ.Α.
Τηλ. Επικ.: 2111048022
10:00-18:00